3 Nico J Leschot

FUNCTIES:

- Hoogleraar Klinische Genetica aan de Universiteit van Amsterdam (UVA)
- Hoofd van de afdeling Klinische Genetica in het Academisch Medisch Centrum
- Plv. opleider voor het medisch specialisme Klinische Genetica (MSRC)
- Medecoördinator basiscursus voor promovendi in het AMC
- Ombudsman wetenschappelijke integriteit AMC

- Voorzitter van de Senaat van de Universiteit van Amsterdam
- Secretaris van de Jan Dekker Stichting en de Ludgardine Bouwman Stichting
- Lid Commissie Vroege Evaluatie van Medische Innovatie (ZONMW)
- Lid Commisie Beroep en Bezwaarschriften NWO
- Lid Bestuur Stichting prenatale screening Amsterdam e.o.
- Voorzitter Commissie Ethiek van de VKGN

WERKADRES:
Academisch Medisch Centrum
Afdeling Klinische Genetica
Meibergdreef 9-15
1105 AZ AMSTERDAM
THE NETHERLANDS

LIJST VAN PUBLICATIES EN GEPUBLICEERDE ABSTRACTS:

Prof.Dr. N.J. Leschot

1. Leschot, N.J. and Treffers, P.E.:
Elevated amniotic fluid alpha-fetoprotein without neural tube defects.
Lancet, II, 1141, 1975.

2. Leschot, N.J.:
AFP estimation and the prenatal diagnosis of congenital defects (abstract).
17e Federatieve Vergadering van medisch biologische verenigingen, Amsterdam, 1976.
Proceedings of the 17th Dutch Federation Meeting, p. 91-92, 1976.

3. Kleijer, W.J., de Bruijn, H.W.A. and Leschot, N.J.:
Prenatal diagnosis of spina bifida and anencephaly in the Netherlands (abstract).
17e Federatieve Vergadering van medisch biologische verenigingen, Amsterdam, 1976.
Proceedings of the 17th Dutch Federation Meeting, p. 92, 1976.

4. Leschot, N.J., Treffers, P.E., Verjaal, M. en der Weduwen, J.J.:
Werkwijze en resultaten van de groep prenatale diagnostiek te Amsterdam (abstract).
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam, 1976.
Ned Tijdschr Geneeskd, 120, 2133, 1976.

5. Leschot, N.J., Verjaal, M., Treffers, P.E. and der Weduwen, J.J.:
Prenatal diagnosis in 250 pregnancies (abstract).
V. International Congress of Human Genetics, Mexico City, 1976.
Excerpta Medica International Congress Series, 397, blz. 214, 1976.

Bron: http://home.tiscali.nl/~leschot/

VRAGEN:
1. Waardoor kreeg u interesse in de Klinische Genetica?
2. Wat houdt uw taak als hoogleraar specifiek in?
3. Werkt u het liefst alleen aan een artikel of samen met andere onderzoekers en waarom?