Arbeids- & organisatie psychologie

Wat houdt arbeids- en organisatie psychologie in?

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert het gedrag (zowel oorzaken als gevolgen) van mensen binnen organisaties. Daarbij is er aandacht voor individueel werkgedrag, voor groepen en voor het functioneren van gehele organisaties.

We onderscheiden drie deelgebieden:
- arbeidspsychologie
- organisatiepscyhologie
- personeelspsychologie

Elk deelgebied legt de nadruk op iets anders:
- arbeidspsychologie: op de taakverrichting, gezondheid en het welzijn van de individuele werknemer.
- organisatiepsychologie: op de processen die een rol spelen bij het samenwerken van mensen in een organisatie.
- persooneelspsychologie: op de geschiktheid van individuen voor functies; individuele ontwikkeling en adaptiviteit (=aanpassingsvermogen) in de organisatie en de loopbaan.


Wat is de taak van een arbeids- en organisatiepsycholoog?

Een arbeids- en organisatiepsycholoog houdt zich onder meer bezig met personeelsselectie, begeleiding van het individu binnen de organisatie, de begeleiding van de organisatie op zijn geheel, de diagnostiek met betrekking tot de organisatie en de diagnostiek met betrekking tot het individu.


Waar kan ik terecht met een A&O-diploma?

Hieronder vindt u een tabel met daarin een overzicht van het werkveld. We maken een onderscheid in twee grote groepen namelijk overheidsdiensten en de priv├ęsector.

overzicht%20werkveld%20A%26O%20.jpg

Wenst u nog meer informatie? Dan kunt u terecht op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen voor extra informatie. Klik hier.

Onderstaand filmpje biedt wat meer informatie. Het filmpje is Engelstalig dus als u iets niet begrijpt, maak dan gebruik van onderstaande vertaler.