Aurélie Vanhoutte

Hieronder staat de bronnenlijst met betrekking tot mijn artikel.

1. Blagg, N.R., & Yule, W. (1984). The behavioural treatment of school refusal - a comparative study. Behaviour Research and Therapy: an International Review Journal, 22, 119-12

2. Hansen, A.M.D. & Tromp, M.H.J. (2001). Schoolfobie. In: E. de Haan, C. Dolman & A. Hansen (red.), Directieve therapie bij kinderen en adolescenten (pp. 177-189). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum

3. Hersov, L. & Berg, I. (1980). Out of school. Modern perspectives in truancy and school refusal. Chichester: John Wiley & Sons.

4. Heyne, D., King N.J., Tonge, B.J., Rollings, S, Young, D., Pritchard, M. & Ollendick, T.H. (2002). Evaluation of child therapy and caregiver training in the treatment of school refusal. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 687-695.

5. Last, C.G., Hansen, C., & Franco, N. (1998). Cognitive-behavioural treatment of schoolphobia. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 404-411.

6. Sanders-Woudstra, J.A. & Witte, H.F.J. de (1996). Leerboek kinderen jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.

7. Scharree, C.J. (1995). Gedragstherapeutische behandeling van schoolweigering. In: Ph.D.A. Treffers, F. Boer & M. Meijer (red.), Capita selecta uit de kinderen jeugdpsychiatrie (pp. 135-147). Leiden: Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden.

8. Scholing, A. & Braet, C. (2002). Angststoornissen bij kinderen. Praktijkreeks Gedragstherapie Deel 15. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

9. Stevens, L.M. (1998). Responsief onderwijs. In: P. Ghesquière & A.J.J.M. Ruijssenaars (red.), Ernstige leeren gedragsproblemen op school (pp. 17-28). Leuven/Amersfoort: Acco.

10. Verhulst, F.C. (1994). Inleiding in de kinderen jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcum.

11. Verhulst, F.C., Verheij, F. & Ferdinand, R.F. (2003). Kinderen jeugdpsychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

12. Wit, J. de, Veer, G. van der, & Slot, N.W. (1995). Psychologie van de adolescentie. Ontwikkeling en hulpverlening. Baarn: Intro.

13. Nathalie Carpentier, 2008, Bang voor school en je weet niet waarom, De Morgen

14. Klasse, 2007, ‘’Ik wil niet naar school’’, Klasse Voor Ouders

15. Dey, 2007, Spijbelbeleid eventueel bijspijkeren, De Standaard

16. Klasse, 2007, Angst voor de schoolpoort, Klasse Voor Leraren

17. Vbr, 2010, Joke durfde niet meer naar school, De Standaard

18. Will van Genugten, Schoolweigering: methodiek voor terugkeertraject voor kinderen en ouders, Maatwerk jaargang 09, nummer 5 (oktober 2008), p. 25

19. Noëlla Roels, 1973, Schoolweigeren: vorm, genese en dynamiek, behandeling, s.n. Leuven

20. Evelien Vanderstichele, Hannelore Pyson, 2001, Schoolfobie, Torhout: KATHO-departement ReNo

21. Katty Van Steenkiste, 1990, Een verkennend onderzoek naar het verschijnsel ‘’schoolfobie’’: illlustratie aan de hand van twee gevalsstudies, Kortrijk: KATHO-departement Ipsoc

22. Tom Dierckxsens, 2008, Als ze niet meer willen: een casestudy naar het effect van motiverende gesprekstechnieken bij spijbelaars, Antwerpen: Lessius Hogeschool

23. Kirsten Segers, 2008, Spijbelen, het topje van de ijsberg: wat is de rol van het CLB tussen deze schoolse problematiek en de thuissituatie van leerlingen in het secundair onderwijs?, Brussel: EHSAL, Campus Sociale Hogeschool

24. J.B.M. Bronkhorst e.a., 2010, Spraak, taal en leren, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

25. Comité voor bijzondere jeugdzorg Brugge, 2000, Probleemgedrag op school, Leuven: Garant

26. L. Janssens, 1995, Spijbelen: achtergronden, gevolgen, preventie: een bloemlezing, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Centrum voor Informatie en Documentatie

27. D. van Veen, Z. Berdowski, 2000, Preventie van schoolverzuim en zorg voor risicoleerlingen, Leuven/Apeldoorn: Garant

28. K. Lecoutere, 1998, Spijbelen… wie helpt?, Leuven/Apeldoorn: Garant