Hannelore Meeuw

Bronnenlijst

AGNEW,R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology,30,(1), 47-84.

N., Elchardus, M., Walgrave, L.(eds.)(2007). Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOP-monitor 1. Leuven: LannooCampus

DECALUWÉ, L., GOEDSEELS, E., HOOGE, J., MERTENS, W., VANDOORNE, J.(1999). Codeboek Vragenlijst jongeren 12-18 jaar. Jongeren in Vlaanderen: gemeten en geteld. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid.

DURKHEIM, E., PATTYN B. (red)(1993)[1912]. De Zelfdoding. (Tijdschrift voor Sociologie 14). Leuven/Amersfoort: Acco.

ELKIND, D. (1967). Egocentrism in Adolescence[elektronische versie]. Child development, 38, (4), 1025-1034.

FROGGIO, G., AGNEW, R. (2007). The relationship between crime and “objective” versus “subjective” strains [Elektronische versie]. Journal of Criminal Justice, 35, (1), 81-87.

JUNGER-TAS, J., STEKETEE,M., MOLL, M. (2008). Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Onuitgegeven onderzoeksrapport. Verwey-Jonker Instituut en Willem Pompe instituut, Universtiteit Utrecht.

OLTHOF, T. (2004). Cognitieve ontwikkeling. In: DE WIT, J., SLOT, W., VAN AKEN, M. (eds.)(2004). Psychologie van de adolescentie. Basisboek [pp. 48-62]. Baarn: HBuitgevers

VETTENBURG, N., WALGRAVE, L., VAN WELZENIS, I. (2002). Maatschappelijke kwetsbaarheid: een theorie over systematische delinquentie door jongeren. In: GORIS, P., WALGRAVE, L.(red.)(2002). Van kattenkwaad en erger. Actuele thema’s uit de jeugddelinquentie [pp. 39-76]. Leuven: Garant.

WEERMAN, F.M. (1998). Het belang van bindingen. De bindingstheorie als verklaring van verschillen en veranderingen in delinquent gedrag. Groningen: RuG, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

…(2010, 25 maart). Cliché van rebelse tienerjongen klopt. Het nieuwsblad, p. 1

Belga mcu.(2009, 27 augustus). Jongeren plegen minder misdaad dan 40 jaar geleden. Het nieuwsblad, p.1

Belga jbs.(2009, 23 maart). Geen toename in jeugdcriminaliteit. Het nieuwsblad, p. 1
nieuwsblad. P. 1

Belga.(2007, 21 september). Diefstal is meest voorkomende misdrijf bij minderjarigen. Het

Berends, T., Van Meijel, B., Van Elburg, A. (2010). Werken met de richtlijn terugvalpreventie bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa. Psychopraktijk, 2(2010), 30-33.

Struik, A. (2009). Klinische fasenbehandeling van vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en ouders. Kind en adolescent praktijk, jrg. 8, 10-19

….(1998). Boeksignalementen.

Collie, H.(2009). Een gevecht tegen hallucinaties: schizofrenie bij adolescenten: een case-study. Kortrijk: Katho.

Creaynest, E.(2010). Wie me zoekt, die vindt me wel: een ik-boek als werkmiddel voor de hulpverlener in de zoektocht naar het zelfbeeld van het kind. Het ik-boek. Kortijk: katho.

Dejans, I.(2010). Een alternatieve behandeling voor depressie: de ontwikkeling van een informatiebrochure over elektroconvulsie therapie voor de PAAZ-dienst van AZ Sint-jan te Brugge.

Dejonghe, B.(2010). Pre-therapie bij depressie: (h)erkenning van het persoonlijk lijden bij
mensen met een depressie. Kortrijk: Katho

Dumortier, D.(2010). Ik denk…, dus ik ben?: een groepstraining voor jongvolwassenen met een laag zelfbeeld. Kortrijk: Katho

Goris, R.(2010). De weg terug: bekentenissen van (ex-) criminele jongens en meisjes uit
gewonen gezinnen. Leuven: Van Halewyck.

Boedemakers, L, Beijerse, J.(2008). Opvoeding en bescherming achter ‘tralies’: jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam: SWP.
Vanlandschoot, R.(2008). Sluit ze op…: jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu. Leuven:
Davidsfonds.

Weijers, I, Eliaerts, C.(2008). Jeugdciminologie: achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den
haag: Boom.

…(2008). Seksuele, geweld-en levensdelicten: psychopathologie van daders. Leuven: Acco.