Ine Vanderstichele

1. Ceusters, G. (2010). Vermijding en overalgemeen geheugen. Een studie bij een niet-klinische populatie. (ongepubliceerd) eindwerk psychologie. K.U. Leuven faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen, Leuven (België).

2. Clemens, K. (2010, 13 oktober). Therapie niet. De standaard, p. 15.

3. Dejonghe, B. (2010). Pre-therapie bij depressie : (H)erkenning van het persoonlijk lijden bij mensen met een depressie. (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in Toegepaste Psychologie. KATHO IPSOC, Kortrijk.

4. Dekeyser, A. (2010, 4 december). ‘Elektroshocks hebben mijn leven gered’. De Standaard, p. 22.

5. Heinen, A., & Hubben, J. (2005). Klinische psychologen een aansprakelijkheid.

6. Hvd. (2010, 20 december). Gebrek aan angst levert een leven vol gevaren op. De Standaard, p.44.

7. Jaspers, J. & Van Middendorp, H. (2010). Psychosociale zorg bij chronische ziekten : Klinische praktijk en effectiviteit. Houten: Bon Stafleu Van Loghum.

8. Jenkins, S. (2008). A handbook of clinical scoring systems forThematic Apperceptive Techniques. New York: Erlbaum.

9. Kaptein, A.A., Erdman, R.A.M., Prins, J.B., & van de Wiel, H.B.M. (red.) (2006). Medische psychologie in context. Quintessens.

10. Smeets, G., Bos, A., Van der Molen, H., Muris, P. (2009). Klinische psychologie: diagnostiek en therapie. Tweede druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

11. Standaert, L. (2010, 7 oktober). Psychologen vechten voor erkenning. Het Belang van Limburg, p.5.

12. Tibben, A (december 2000). Klinisch genetisch onderzoek en de gevolgen voor de praktijk van de klinisch psycholoog [Elektronische versie]. Handboek Klinische Psychologie

13. Trepte, S., Reinecke, L., & Bruns, C. (red.) (2008). Psychologie in den Medien. Springer-Lehrbuch.

14. Vanderhaeghe, E. (2010). Copingstijlen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis : Een exploratief onderzoek aan de hand van de Utrechtse Coping Lijst. (ongepubliceerd) eind bachelor in Sociaal-Agogisch werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.

15. Van der Molen, H., Perreijn, S., & van den Hout, M. (2007). Klinische psychologie : theorieën en psychopathologie. Tweede druk. Groningen: Wolters-Noordhoof.

16. Wwo. (2010, 18 november). Niet elke psycholoog is psycholoog. De standaard, p.85.