Kelly Penners

Hieronder vindt u interessante bronnen bij dit hoofdstuk die je nog kan doornemen. Enkele van deze bronnen worden in het boek zelf aanbevolen. Anderen bevonden zich achteraan in het boek op de bronnenlijst. De internetlinks zijn bronnen die ik zelf gevonden heb en waarin ik belangrijke informatie gevonden heb. Ze waren een grote hulp bij het zoeken naar meer informatie.

- Andresh, J. (2010, oktober) Als de stress in je rug schiet. Psyche & Brein, p. 84.

- Centraal Bureau voor de Statistiek (2010). Geraadpleegd op 3 december 2010 via: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/nieuws/default.htm

- Cooper, C.L., & Dewe, P. (2004). Stress: a brief history. Malden, MA: Blackwell.

- Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. (2010). Geraadpleegd op 5 december 2010 via: http://wvg.vlaanderen.be/vrijwilligers/index.htm

- Nederlands Instituut van Psychologen. (2010). Geraadpleegd op 3 december 2010 via: http://www.psynip.nl/cms/showpage.aspx

- Nishizawa,
S. (2010, oktober) Verschil in productiecapaciteit. Psyche & Brein, p. 94.

- Schabracq, M.J., Cooper, C.L., & Maanen, D. van (2001). Beter, leuker, slimmer. De uitdaging van stress. Schiedam: Scriptum.

- Schaufeli,W.B. (2004). The future of occupational health psychology. Applied Psychology: An International Review, 53,502-517.

- Schaufeli, W.B., & Bakker, A.B. (2001). Werk en welbevinden: naar een positieve benadering in de arbeids- en gezondheidspsychologie. Gedrag en Organisatie, 14, 229-253.

- Schaufeli, W. (2010). Geraadpleegd op 13 december 2010 via : http://www.schaufeli.com/Pub_Books.htm

- Siegrist, J. (2001). A theory of occupational stress. In J. Dunham (Ed.), Stress in the workplace: Past, present and future (pp. 52-66). Londen: Whurr.

- Smulders, P.W.G. (2006). Worklife in the Netherlands. Hoofddorp: TNO Work & Employment.

- Sociaal en Cultureel Planbureau (2000). Emancipatiemonitor 2000. Den Haag: SCP.

- Springer, Part of Springer Science+Business Media. (2010). Geraadpleegd op 20 november 2010 via: http://www.springerlink.com/

- Steensma, H. (1992). Onderzoeksmethoden voor organisatie-ontwikkeling: theoretische inzichten en normatieve opvattingen. In A. Smaling & F. van Zuuren (red.), De praktijk van kwalitatief onderzoek. Voorbeelden en reflecties (pp. 128-147). Meppel: Boom.

- Xie, J.L., & Johns, G. (1995). Job scope and stress: can job scope be too high? Academy of Management Journal, 38, 1288-1309.