Kyra Olivier

- Achenbach,T.M.(1991). Manual for the Youth Self -Report and 1991 profile. Burlington:University of Vermont,Department of Psychiatry
- Anderson,K.E.,Lytton,H.,& Romney,D.M.(1986). Mothers' interactions with normal and conduct - disordered boys:Who affects whom? Development Psychology,22(5),604-609.
- Andreas,J.B.,&Watson,M.W.(2009).Moderating effects of family environment on the association between children's aggressive beliefs and their aggression trajectories from childhood to adolescence. Development and Psychopathology,21(1),189 - 205.
- Burke,J.,Pardini,D.& Loeber,R.(2008).Reciprocal relationships between parenting behavior and disruptive psychopathology from childhood through adolescence.Journal of Abnormal Child Psychology,36(5),679.
- Cook,W.L.(2005). The SRM approach to family assessment:An introduction and case example.European Journal Of Psychological Assessment,21(4),216-225.
- Pardini,D.(2008).Novel insights into longstanding theories of bidirectional parent-child influences:Intrododuction to the special section. Journal of Abnormal Child Psychology,36(5),627.
-(2 december 2010) “NERO: probleemjongeren én ouders begeleid” .Het Nieuwsblad , p. 53
-(10 februari 2010) “Probleemleerlingen krijgen extra begeleiding”. Het Nieuwsblad,p.60
-(31 december 2009) “ Een slag aan een kind raakt iedereen van ons”Het Nieuwsblad,p.23
-Hazelfhof, T. En Duijf, H. (2009) Pas op : probleemgedrag ! : Valkuilen in het omgaan met gedragsproblemen. Denkbeeld : tijdschrift voor psychogeriatrie,4 ,p. 20 - 23
-Pel-Littel, R. en Spieker, P.(2010) De kracht van methodisch werken : Ervaringen met het verbetertraject Probleemgedrag. In: Denkbeeld : tijdschrift voor psychogeriatrie,22,p. 30 - 32
-Terluin,B. (2001). Proefschriften Jong gestoord, oud gestoord? In : Huisarts en Wetenschap, (p. 365-366)
-Deschryver, N. (2007). De bijdrage van participatie aan preventie van probleemgedrag bij jongeren. (ongepubliceerd) eindwerk. Dissertatie Diss. lic. criminologische wetenschappen Instellingen K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid. K.U Leuven
-Haemelynck, R. (2005). Pubers met een licht verstandelijke handicap en bijkomende psychische problematiek en het omgaan met gemis: een exploratietocht naar ervaringen samen met het team. (ongepubliceerd) eindwerk. KATHO IPSOC.
-LinkBoddez, S. ( 2003). Over grenzen en grensoverschrijdingen : een antropologische benadering van probleemgedrag bij jongeren. Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen. K.U. Leuven
-LinkSmits, H. (2000).Probleemgedrag en risicofactoren bij interlandelijk geadopteerde jongeren in Vlaamse residentiële voorzieningen : literatuurstudie en empirisch onderzoek . Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement psychologie. Sociale pedagogiek en gezinspedagogiek. K.U. Leuven
-LinkAdriaenssens, P. (2010). Laat ze niet schieten! : geef de grens een plaats in het leven van jongeren.
-(Behandelinterventies bij gedragsproblemen en psychische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking,2010 ,pp. 2 – 54)
-(Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1 : Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen,2005,425 p.)
-LinkJong, LinkWood en LinkFecser (2003). Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties : life space crisis intervention.
-(De kinderschoenen ontgroeid? Hedendaagse ontwikkelingen in de zorg voor probleemkinderen,2001,251 p.)
-voorstel van resolutie: over de rechten van de in een kinderpsychiatrische ziekenhuisafdeling opgenomen kinderen. (2009). Kamerdocument, p. 1 – 4.
-Heeren,V. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2009). Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren. Opvolginsrapport, p. 1 – 8
-Anciaux, B. Vlaams minister van Cultuur,Jeugd,Sport (2006).Vlaams Jeugdbeleidsplan.
Beleidsplan, p.6 – 10
-Vlaamse regering. (15 . 04 –.2008). Ontwerp van decreet inzake bijzondere jeugdbijstand.Belgisch Staatsblad.
-Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (2003). verzoekschrift over het omgaan met ADHD. Verslag verzoekschrift ,p. 1- 14