Michael Vercouter

Agarwal, R & Hoetker, G. (2007). A Faustian bargain? The growth of management and its realationship with related disciples. Academy of Management Journal, 50, 1304-1322.

Cascio, W.F. & Aguinus, H. (2008). Research in industrial and organizational psychology from 1963 to 2007: Changes, choises and trends. Journal of Applies Psychology, 93, 1062-1081

Freese, Ch., Schalk, R & Chroon, M. (2008). De Tilburgse Psychologisch Contract vragenlijst. Gedrag & Organisatie, 21, 278-294

Schalk, R. (2009). Het toekomstprofiel van Gedrags & Organisatie. Gedrag & Organisatie, 22, 1-2
Schaufeli, W & Bakker, A. (red.) (2007). De Psychologie van arbeid en gezondheid (2e herz. druk).

Ybema, J.F. (2007). De invloed van rechtvaardigheid op werkuitkomsten: Een longitudinaal perspectief. Gedrag & Organisatie, 20, 409-426.