Michiel Pessemier

Bourdieu, P.(1986). The forms of capital. In J.G. Richardson(ed.), Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education (pp.241-258). New York: Greenwood Press.
Dagevos, J.M & Veenman, J. (1992) Succesvolle allochtonen. Meppel: Boom.
Veenman, J. (2003). Discriminatie op de arbeidsmarkt: De resultaten van Nederlands onderzoek. Beleid en maatschappij, 30, 90-101
Koning, J. De Gelderblom, A., Zandvliet, C.Th. & Boom, L. van den (2005). De effectiviteit van re-integratie: de stand van zaken. Rotterdam: SEOR.
Borgmans, L. Duckworth, A.L., Heckman, J.J. & Weel, B. Ter(2008). The economics and psychology of personality traits, ROA-RM-2008/1. Maastricht: ROA.