Nel Messeyne

Bronnenlijst

1. Beer, P. de (1996). Het onderste kwart. Werk en werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Den Haag/Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau/VUGA.
2. CBS (2006). EBB 2001-2004 gemiddeld. Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
3. Eimers, T. (m.m.v. H. Bekhuis) (2006). Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.
4. Eimers, T., Boer, P. den, Roelofs, M., & Schuit, H. (2005). Opties voor aanpassing van de partiële leerplicht. Nijmegen: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt.
5. Jong, J. de, Meulen, L. van der, Lubben, S. van der & Kooiman, R. (2006). Kafka-brigade voortijdig schoolverlaten. Leiden: Centre for Government Studies/Stichting Nederland Kennisland.
6. Lehr, C.A., Johnson, D.R., Bremer, C.D., Cosio, A., & Thompson, M. (2004). Essential tools increasing rates of school completion: moving from policy and research to practice. Minneapolis: NSCET.
7. Steeg, M. van der & Webbink D. (2006). Voortijdig schoolverlaten in Nederland: omvang, beleid en resultaten. Den Haag: Centraal Planbureau.
8. Vlaamse overheid, Departement Onderwijs & Vorming. Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief. Editie 2005. Brussel.
9. Voncken, E., & Mellink, E. (2000). Je bent jong en je weet niet wat je wilt … Een inventarisatie van push- en pullfactoren die leiden tot voortijdig schoolverlaten in de bve-sector. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
10. Vries, G. de (1993). Het pedagogisch regiem. Amsterdam: Meulenhoff.
11. Wit, W. de (2008). De belevingswereld van Voortijdig Schoolverlaters. Een onderzoeksrapportage. Utrecht: Oberon.