Valerie Pensaert

1. Baneke, R.F. (1996). Wettelijke regelingen en arbeidsvoorwaarden. In W. Everaerd e.a
(Red.)n Handboek Klinische Psychologie (A2300). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
2. Heinen, A.L., Verbraak, M.J.P.M., & Doesschate, R.J.A. ten (2005). Verantwoordelijkheid
van opleidinge tot gezondheidspsycholoog en klinisch psycholoog en de relatie tot
de praktijkopleider, de werkbegeleider en de instelling, De Psycholoog, 40 (4), 210 e.v.
3. Hout, F.A.G., Cuperus-Bosma, J.M., Agema, G.J., Hubben, J.H., & Wal, G. van der (2005).
Publicatiepraktijk en -beleid van tuchtrechtspraak voor de gezondheidszorg. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 149, 425 e.v.
4. Hubben, J.H. (1990). Het ziekenhuis als strafbare rechtspersoon, NZI-managementreeks, nr.1. Lochem. Maarssen: Elsevier / De Tijdstroom.
5. Legemaate, J. (1997). Verantwoordingsplicht en aansprakelijkheid in de gezondheidszorg. Studiepocket privaatrecht nr. 52. Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers.