Yasmine Rigolle

Bronnen

1. Brophy, J. (1996). Teaching Problem Students. New York-London: The Guilford Press

2. Resing, W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, M.K., Bleichrodt, M., Boxtel, H. van (2002). Indicatiestelling: condities en instrumentarium in het kader van leerlinggebonden financiering. Rapportage Werkgroep Advisering Instrumentarium Indicatiestelling (WAII) in opdracht van Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling (TCAI). Meppel: NDC-Boom.

3. Veen, H. van (2002). Een visie op de kwaliteitsverbetering van leerlingzorg. In A.Doorduyn, R. Fiddelaers-Jaspers, I. Spee, D. van Veen (Red.), Samenwerking in de uitvoering. Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en externe instellingen (pp. 9-16). LeuvenApeldoorn: Garant.

4. Verheij, F., Doorn, E.C. van (2003). Ontwikkeling en leren. Psychiatrie op school. Assen: Van Gorcum.

5. Verhoeven, R., Mildenberg, M., Hinzen, E. (2002). REC: de regionale expertise centra in ontwikkeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 59-61.

6. Verhulst, F.C. (2000). Principes. In F.C. Verhulst F. Verheij (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie; Onderzoek en diagnostiek (pp 22-82) Assen: Van Gorcum.

7. Pameijer,N.(2010). Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!. Leuven: Acco Uitgeverij

8. Linda, G. Rastelli, Stephen, S.(2010). Autisme voor dummies.: Pearson Education Benelux

9.Monique, S., Saskia, B. (2009). Onderpresteren: help je kinderen de middelbare school door zonder duwen en trekken. : SWP

10.Laporte,J.(2009). Uitgesloten : kinderen vertellen aan de pestjuf. Leuven: Acco Uitgeverij

11.de Haan, E., Wolters, L. (2009). Behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en adolescenten : met het cognitief-gedragstherapeutisch protocol bedwing je dwang.: Bohn Stafleu van Loghum