Jeugdclassering

De jeugdreclassering is een instelling die jongeren helpt en begeleidt die met de politie in aanraking zijn gekomen. De jeugdreclassering doet in dat geval verslag aan justitie. De hulp van jeugdreclassering is erop gericht te voorkomen dat een jongere opnieuw strafbare feiten pleegt.
De begeleiding moet vrijwillig zijn, maar moet ook verplicht worden gesteld door de officier van justitie en/of de rechter.

Meer info