Klinisch genetisch onderzoek en de gevolgen

Klinisch genetisch onderzoek en de gevolgen voor de praktijk van de klinisch psycholoog - A. Tibben

Mijn artikel gaat in grote mate over erfelijkheidsvoorlichting. Er wordt onder andere gesproken over de oorzaken van erfelijke ziektes, de risicoperceptie, erfelijkheidsonderzoek tijdens de zwangerschap en implicaties van erfelijkheidsvoorlichting. Het luik dat ons het meest interesseert is 'de rol van de medisch/klinisch psycholoog in de klinische genetica'. Daarin worden de taken als klinische psycholoog binnen erfelijkheidsonderzoek uiteen gezet. Psychologen vervullen een belangrijke taak binnen de klinische genetica. Ze verlenen hulp aan adviesvragers bij het vinden van de meest passende handelingswijze nadat zij informatie over de betreffende aandoening van de klinisch geneticus hebben gekregen. Tevens zien zij tot hun taak het helpen bij de verwerking van de vaak ingrijpende informatie. Tot slot wordt een toekomstperspectief van de klinische genetica geschetst.

Klik hier voor mijn powerpoint