Klinische Psychologen In Een Algemeen Ziekenhuis

Het artikel of hoofdstuk kreeg een plaats in het handboek ‘klinische psychologie’ dat werd geschreven door E.C. Klip , J. Fekkes en L.J.M. Timmermans.
In het hoofdstuk word er gesproken over het belang en het ontstaan van klinische psychologen op de werkvloer van een algemeen ziekenhuis. Klinische psychologen maakten namelijk vroeger geen deel uit van het multidisciplinair team die op de afdelingen van een algemeen ziekenhuis werken.
In de inleiding word er gesproken over de evolutie van de psychologie waaronder het biomedisch model, biopsychosociaal model.
In ‘ziekte en gezondheid’ komt Freud en korte schets van zijn visie aan bod. Ook psychosomatiek en de somatopsychologie worden hier kort besproken. Ook worden hier omschrijvingen van klinische psychologie, gezondheid en ziekte van nader bekeken.
Daarna word de opkomst van klinische psychologen in een algemeen ziekenhuis bekeken. Hier word ook een deel van het takenpakket van de klinische psycholoog duidelijk naar voorgebracht. Er was nu eenmaal behoefte aan gedragswetenschappelijke expertise in de algemene ziekenhuizen. De klinisch psycholoog krijgt nu zijn plaatsje in het multidisciplinair team.
Ook word de budgettering, plaats en honorering besproken hier word aangebracht hoeveel patiënten de psychologen kunnen verwachten in een jaar, hoe alles geregeld word per afdeling, tot welke afdeling ze behoren en waar men aandacht aan besteed als ze een nieuwe klinische psycholoog of assistent aan nemen.
Ook worden de verschillende patiënten van een klinisch psycholoog besproken. Waar word vooral aangewerkt in een bepaalde groep patiënten? Wat zijn hun klachten? Ook hier blijkt het therapeutisch klimaat belangrijk.
Daarna worden de kwaliteitsaspecten besproken. Hier gaat het over de klinisch psychologen die in het specialistenregister werden geplaatst en de gevolgen daar van.
En tot slot worden er ook toekomstige ontwikkelingen besproken.