Klinische psychologie

Inleiding
Klinische psychologie is de ideale richting indien je graag wilt werken met kinderen,jongeren,volwassenen en senioren die belemmerd of gestoord geraken in hun gedrag. Wat klinische psychologen vooral doen is uitzoeken wat er nu precies met de cliënt aan de hand is. Dat doen ze met allerlei technieken, zoals: gesprekken voeren, observatiemethoden toepassen en specifiek een onderzoek oprichten. Ze geven je ook deskundig advies en ze gaan je ook begeleiden in de weg naar de oplossing van jou probleem.

Klinisch psychologen maken vooral gebruik van sessies: individueel en in groep, maar ze gaan ook gebruik maken van allerlei soorten therapieën, en dan denk ik aan speltherapie, gedragstherapie of cognitieve therapie. Als klinisch psycholoog sta je natuurlijk niet alleen. Je werkt in een multidisciplinair team, en daar werk je aan interventies van klinische diagnostiek en behandeling. Concreet betekent dit dat je als team uitzoekt wat er nu juist het probleem is, je zoekt naar veranderingsmogelijkheden en het uiteindelijke doel is om je cliënt te helpen.

Wat kan je daar nu mee doen in het werkveld?
Dat is natuurlijk de grote vraag waar iedereen op zit te wachten. Er is werk voor jou als klinische psycholoog in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg of in psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Er zijn ook nog de diensten voor klinische psychologie, (kinder) psychiatrische diensten of de initiatieven van beschut wonen. En last but not least heb je ook nog de onthaal en behandelingscentra voor mensen met een alcohol- en andere drugsproblemen.

Hopelijk weet je nu al wat meer wat de richting precies inhoudt!

Indien je nog meer informatie wenst, kan je terecht op site van de Vereniging voor Klinische Psychologen. Klik hier.

nothingwrong.gif?ukey=3e78b8ded822adc9e6260f4ef36776bd737f7c5a