Kyra Olivier

bronnen wetgeving
1. een kamerdocument
referentie :
voorstel van resolutie: over de rechten van de in een kinderpsychiatrische ziekenhuisafdeling opgenomen kinderen. (2009). Kamerdocument, p. 1 – 4.
2. een opvolgingsrapport
referentie:
Heeren,V. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2009). Evaluatie van het Globaal Plan Jeugdzorg. Visie op en toekomstperspectieven voor welzijn van kinderen en jongeren. Opvolginsrapport, p. 1 – 8
3. een beleidsplan
referentie:
Anciaux, B. Vlaams minister van Cultuur,Jeugd,Sport (2006).Vlaams Jeugdbeleidsplan.
Beleidsplan, p.6 – 10
4. Belgisch Staatsblad
referentie:
Vlaamse regering. (15 . 04 –.2008). Ontwerp van decreet inzake bijzondere jeugdbijstand.
Belgisch Staatsblad.
5. verslag verzoekschrift
referentie:
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (2003). verzoekschrift over het omgaan met ADHD. Verslag verzoekschrift ,p. 1- 14