Aurélie Vanhoutte
PI-school
Pedologisch-Instituutsschool: Instituut dat een binding heeft met een Nederlandse universiteit of de wetenschappelijke begeleiding van het onderwijs verzorgt aan een school voor speciaal onderwijs
HAVO/VWO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs / Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Jeugdhulpverlening
Organisatie die de praktijk van de jeugdhulpverlening ondersteunt door het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling van methodieken en het aanbieden van trainingen
CLB
Centra voor Leerlingenbegeleiding
Marant
Onderwijsbegeleidingsdienst
PCL
Permanente Commissie Leerlingenzorg
JGZ
Jeugd Gezondheidszorg