Eliana Mahmudova

- American Psychological Association (APA) : het is een Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Het doel van APA is de psychologie als wetenschap, als vakgebied en als middel tot verbetering van gezondheid, opvoeding en menselijk welzijn te bevorderen. APA heeft tegenwoordig een grote invloed op de ontwikkeling van de wetenschap van psychologie. Behalve met onderzoeksrapportering houdt de APA zich ook bezig met het organiseren van congressen, het uitgeven van tijdschriften (de American Psychologist is het officiële tijdschrijft van de APA, daarnaast geeft de APA nog tientallen tijdschriften uit die zich op een specifiek aspect van de psychologie richten. APA is tevens veranwoordelijk voor handboek DSM.
Meer info: http://www.arpa.org

- ARPD (The Association for Research in Personality Disorders): een vzw, bestaat samen uit verschillende onderzoekers en wetenschappers die geinteresseerd zijn in de studie van persoonlijkheidsstoornissen.
Meer info: http://www.arpdonline.com/

- Symfora groep: Centrum voor geestelijke gezondheid, biedt zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen. Patiёnten komen meestal via huisart terecht bij dit centrum, het behandelaanbod sluit aan bij e zorg van de huisarts.
Meer info: http://www.symfora.nl

- Revalidatiecentrum BOLT: Interdisciplinair onderzoek en behandeling van kleuters en kinderen met ontwikkelingsproblemen. Voor kinderen (vanaf eerste levensmaanden), adolescenten en jongvolwassenen met ontwikkelings-, taal- en leerstoornissen.
Meer info: http://www.revalidatie.be/nl/revalidatie/leden/lijst