Ine Vanderstichele

Gezondheidsraad Het is een on­af­han­ke­lijk we­ten­schap­pe­lijk ad­vies­or­gaan. Het is de taak van de gezondheidsraad om de re­ge­ring en par­le­ment te ad­vi­se­ren op het gebied van de volks­ge­zond­heid en het ge­zond­heids(zorg)on­der­zoek.

Voor meer informatie: http://www.gezondheidsraad.nl/

The American Society of Human Genetics (ASHG), founded in 1948, is the primary professional membership organization for human genetics specialists worldwide. The Society’s nearly 8,000 members include researchers, academicians, clinicians, laboratory practice professionals, genetic counselors, nurses and others who have a special interest in the field of human genetics.

Voor meer informatie: http://www.ashg.org/