Kimberly Stalpaert

Organisaties:

Nederlands Instituut voor Psychologen ofwel NIP :
Ze zijn de enige landelijke beroepsvereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. Er zijn bijna 13.000 psychologen bijna hun organisatie aangesloten. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de individuele en collectieve belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis.

Psychiatrie en medische psychologie – UVC Brugmann:
De Instelling voor Psychiatrie en medische Psychologie, historische kenmerkende aspect van het UVC Brugmann, neemt in het Belgische psychiatrische zorgencircuit een voorname plaats in. Deze Instelling heeft feitelijk een tweevoudige doelstelling : die van een algemeen ziekenhuis en van een universitair ziekenhuis . Op dezelfde campus worden zowel klinische, onderzoek- als opleidingsactiviteiten op het vlak van de psychiatrie en de geestelijke gezondheid gecoördineerd. Het is een van de verwijscentra voor de ziekenhuizen van het IRIS-netwerk en het belangrijkste centrum in België voor de acute behandeling van mentale pathologie.

CGGZ brussel:
Het is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ) en die bestaat uit 6 delen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke deelwerking beschikt over een multidisciplinair team samengesteld uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen in het CGGZ terecht voor een uitgebreide waaier aan hulpvragen en/of problemen.

=>Hier vind u een site waar u ander centra (enkel CGGZ) kunt vinden in u buurt:
http://www.geestelijke-gezondheid.be/adressen2.html