Kyra Olivier

CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Elke school in Vlaanderen werkt samen met een
Het CLB is er om alle leerlingen, ouders en scholen te ondersteunen zodat elke leerling zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
CM :Christelijke mutualiteit: CM betaalt de medische kosten terug. Nochtans is ze meer dan een loutere verzekeringsinstelling. CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging.
Kind en Gezin: Organisatie die,samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.
Bijzondere Jeugdzorg: Organisatie waarbij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen kunnen begeleid worden door een voorziening, project of dienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg op basis van een verwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of via de Jeugdrechtbank.

logo%20CLB.jpg?ukey=a43995e2a4bd7163094b7b7461ec631c1c84999dimages.jpg?ukey=2b343ce6c121170ab790d5e5dfcecd8cc17ca83alogoBJZ.gif?ukey=9827bb34d83a85571caaf6c54ca52128fded0199