Michiel Pessemier

Nederlandse organisaties:
CWI: Centrum voor Werk en Inkomen.
UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SPVA: Sociale Positie en voorzieningengebruik Allochtonen

Belgische organisaties:
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
logo_centrum_gelijke_kansen.jpg
Gemeentelijke instanties
Uitzendbureaus