Nel Messeyne

Organisaties

Eurostat:
Het statistisch bureau van de Europese Unie die belast is met de uitvoering van het communotaire statistische programma. Dit omvat de ontwikkeling van een geheel van normen en methoden en technieken voor de productie van onpartijdige, betrouwbare, relevante en kosteneffectieve statistieken en de verspreiding ervan ten behoeve van verscheidene internationale instellingen, regeringen van de lidstaten, sociale en economische factoren, academische kringen en het publiek.

CBS:
De nederlandse nationale statistische instelling die statistieken aanlevert voor Eurostat. In Belgïe is dat het NIS ( Nationaal Instituut voor Statistiek).

ZAT:
Een commissie die de ouders en de school adviseert over een zogenaamd onderwijs(zorg)arrangement voor een kind. Het bestaat uit deskundigen die werken in het onderwijs en bij zorg-en hulpverleningsinstellingen. Het is er voor alle kinderen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben dan de basisschool nu kan geven. Het doel is samen zorgen voor optimale ontwikkelingskansen voor het kind.

CLB:
Een dienst waarop ouders, leerlingen, leerkrachten en de schooldirectie beroep kunnen doen voor gratis informatie, hulp en begeleiding bij leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychisch en sociaal functioneren.

OESO:
Het is een samenwerkingsverband tussen 30 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen samen problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.