Kyra Olivier

Patterson: uitvinder ‘coercion model’, onderzoeker naar het deliquent gedrag van een kind
Anderson: onderzoeker, toonde aan dat het gedag van een kind medebepalend is voor de manier waarop opvoeders reageren
Burke: klinisch psycholoog. Onderzocht in een recente studie (2008): kinderen met probleemgedrag was een betere voorspeller voor het ouderlijke gedrag (dan kinderen zonder probleemgedrag)
Cox: uitvinder van de gezinssysteemtheorie: men moet het gezin als een interacterend en dynamisch systeem zien.
Eichelsheim: onderwijzer in de universiteit van Utrecht. Hij werkt in een onderzoeksgroep voor psychosociale problemen.
Cook: werkt bij het Center for Psychiatry Research in het Maine Medical Center Research Institute.
H.M.Koot: werkt in de universiteit van Amsterdam, afdeling ontwikkelingspsychologie