Michael Vercouter

Erik Andriessen:
Professor doctor Erik Andriessen studeerde industriële psychologie in de jaren 60 en behaalde zijn doctorstitel in 1974 aan de vrije universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste onderzoekthema’s toentertijd waren ‘besluitvorming binnen organisaties’, ‘industriële democratie’ en ‘de betekenis van werk’.

Van 1980 tot 1990 leidde hij de afdeling Organisatie en Beleidsonderzoek van de IVA –een onderzoek- en consultancy organisatie gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Onderzoek op gebied van besluitvorming, personeelspsychologie organisatie en automatisering van werk waren onderdeel van zijn portfolio.

Van 1990 tot zijn pensionering in September 2006 was hij hoogleraar arbeids- en organisatie psychologie aan de Technische Universiteit in Delft. Zijn , he was professor of Work and Organisational Psychology at Delft University of Technology, the Netherlands. Zijn afdeling is betrokken bij verschillende onderzoeken:
- Nieuwe vormen van werk en organisatie, met name virtueel en telewerk
- Kennismanagement en communities of practice
- IT ondersteuning voor geografisch verspreid

Sommige onderzoeken resulteerden in publicaties, zoals de boeken ‘Mobile Virtual Work-a new Paradigm?’ en ‘How to manage experience sharing’.

dr. Mark Hommes:
expertisegebied(en)
Gesprekstechniek, sociale en communicatieve vaardigheden, psychodiagnostische vaardigeden, ontwikkeling en evaluatie van vaardigheidstrainingen, loopbaanbegeleiding, selectie, conflicthantering.

onderwijsproducten
Cursussen Gespreksvoering, Klinische Gespreksvoering, Testpracticum Psychodiagnostiek, diverse videobanden op het gebied van communicatieve vaardigheden, Diagnost, Selection, ViP's.

werkervaring / relevante functies
1990-1995: Rijksuniversiteit Groningen, docent
1995-1997: Gemeente Groningen, consultant
1997-heden: Open Universiteit Nederland, docent
1999-2004: Rijksuniversiteit Groningen, docent.

dr. joris van Ruysseveldt:
expertisegebied(en)
Leren en werken: stress en bevlogenheid. Rechtvaardigheid in organisaties: de integratie van fairness en stresstheorie,
kwaliteit van de arbeid en personeelsmanagement, lerende organisaties.

onderwijsproducten
Arbeidspsychologie en - sociologie
Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
Personeelsmanagement
Selectie & Assessment
Interventies bij organisatieverandering

Huidige onderzoeksactiviteiten
Werkplekleren, leven lang leren en welzijn in het werk
Rechtvaardigheid in organisaties: implicaties voor het stressproces

onderzoek / publicaties
Van Ruysseveldt, J., Verboon, P., & Smulders, P. (in press). Job resources and emotional exhaustion: the mediating role of learning opportunities. Work & Stress.
Van den Broeck, A., Van Ruysseveldt, J., Smulders, P. & De Witte, H. (in press). Does an Intrinsic Work Value Orientation Strengthen the Impact of Job Resources? A Perspective from the Job Demands-Resources Model. European Journal of Work and Organizational Psychology.
Proost, K., Van Ruysseveldt, J., & van Dijke, M. (in press). Coping with Unmet Expectations: Learning Opportunities as a Buffer Against Emotional Exhaustion and Turnover Intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology.
Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T. & von Grumbkow, J. (2010). High-intensity Stress Elicits Robust Cortisol Increases, and Impairs Working Memory and Visuo-spatial Declarative Memory in Special Forces Candidates: A Field Experiment. Stress, International Journal on the Biology of Stress, 13, 323-333.
Van Ruysseveldt, J. (2010). Werkplekleren, energie-uitputting en psychische vermoeidheid. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 26, 42-58.
Van Ruysseveldt, J., & Taverniers, J. (2010a). Al werkend leren. De actief leren-hypothese van Karasek revisited [Learning while working. Karasek’s active learning hypothesis revisited]. Gedrag & Organisatie, 23, 1-18.
Van Ruysseveldt, J., & Taverniers, J. (2010b). Werkplekleren en emotionele uitputting in het Job Demands-Resources model [Workplace learning and emotional exhaustion in the Job Demands-Resources model]. Gedrag & Organisatie, 23, 118-135.
Van Ruysseveldt, J., & Taverniers, J. (2009). Te laag opgeleiden en hun (on)welzijn in het werk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25, 394-404.
Van Ruysseveldt, J., Taverniers, J., & Smulders, P. (2009). De voorspelling van werkstress in Nederland en Vlaanderen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(1), 98-110.
Van Ruysseveldt, J., De Witte, H., & Smulders, P. (2009). Bevordert een intrinsieke arbeidsoriëntatie de bevlogenheid en arbeidstevredenheid? Gedrag & Organisatie, 22(3), 177-199.
Van Dijke, M., Syroit, J., & Van Ruysseveldt, J. (2009). Strategisch selecteren. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten.
Van Ruysseveldt, J. (2009). Functieanalyse. In M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten, 111-132.
Van Dijke, M., Syroit, J., & Van Ruysseveldt, J. (2009). Trends in selectie. In M. van Dijke, J. Syroit & J. Van Ruysseveldt (Red.). Strategisch selecteren. Noordhoff Uitgevers: Groningen/Houten, 263-276.
De Witte, H., Sverke, M., Van Ruysseveldt, J., Goslinga, S., Chirumbolo, A., Hellgren, J., & Naswall, K. (2008). Job insecurity, Union support and intentions to resign membership: a psychological contract perspective. European Journal of Industrial Relations, 1, 89-107.
Van Ruysseveldt, J., Smulders, P., & Taverniers, J. (2008). De invloed van werkeisen en hulpbronnen op psychologische uitputting en bevlogenheid [The influence of job demands and resources on psychological exhaustion and engagement]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24(3), 226-243.
Van Ruysseveldt, J., & Smulders, P. (2008). Intrinsieke arbeidsoriëntatie en uitputting bij werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 24, 266-287.
Van Ruysseveldt, J. (2006). Psychische vermoeidheid en plezier in het werk bij Vlaamse werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 22, 328-343.
Van Ruysseveldt, J., & van Hoof, J. (Eds.) (2006). Arbeid in verandering. Kluwer: Deventer.
Van Hoof, J., & Van Ruysseveldt, J. (2006). Arbeid in het moderne arbeidsbestel. In J. Van Ruysseveldt & J. van Hoof (Eds.). Arbeid in verandering (pp. 13-43). Kluwer: Deventer.
De Beer, P. , van der Meer, P., Van Ruysseveldt, J., & Wielers, R. (2006). Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: werkgelegenheid, werkloosheid en inactiviteit. In J. Van Ruysseveldt & J. van Hoof (Eds.). Arbeid in verandering (pp. 107-146). Kluwer: Deventer.
Van Hoof, J., & Van Ruysseveldt, J. (2006). Op weg naar een postmodern arbeidsbestel? In J. Van Ruysseveldt & J. van Hoof (Eds.). Arbeid in verandering (pp. 281-324). Kluwer: Deventer.

Submitted
Taverniers, J., Syroit, J., Van Ruysseveldt, J., & von Grumbkow, J. (submitted). Further Examining Learning and Strain on a Multi-profession Sample: A Longitudinal Study on the Effects of Job Demands and Control. Manuscript submitted for publication in ‘Applied Psychology: An international Revue’.
Taverniers, J., Van Ruysseveldt, J., Smeets, T. & von Grumbkow, J. (submitted). Immediate and Prolonged Effects of Endogenously Evoked Cortisol Concentrations: De-learning in Special Forces Candidates. Manuscript submitted for publication in Neurobiology of Learning and Memory.

Boeken
Van Hoof, J., & Van Ruysseveldt, J. (red.)(2004). Sociologie en de moderne samenleving. Boom onderwijs: Meppel.
Van Ruysseveldt, J. (2000). Het belang van overleg. CAO-onderhandelingen in Belgie. Acco, Leuven.
Van Ruysseveldt, J., de Witte, M., & von Grumbkow, J. (red.) (1998). Organiseren van mens en arbeid. Hedendaagse benaderingen van de kwaliteit van de arbeid. Kluwer: Deventer.
Harzing, A-W., & Van Ruysseveldt, J. (eds.) (2004). International human resources management. Sage: London.
Van Ruysseveldt, J., & Visser, J. (eds.) (1996). Industrial relations in Europe. Sage: London.
Van Ruysseveldt, J., Huiskamp, R., & van Hoof, J. (eds.) (1995). Comparative industrial and employment relations. Sage: London.