Nel Messeyne

Specialisten

Drs. Ton Elmers:
Hij is arbeidssocioloog en mededirecteur van het onderzoeksbureau KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt) te Nijmegen. Hij schreef beleidsadviezen voor het ministerie was betrokken bij regionale initiatieven om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.