Uitgebreide synthese

Synthese artikel: "De dienst klinische psychologie in een psychiatrisch ziekenhuis."

In het artikel “De dienst klinische psychologie in een psychiatrisch ziekenhuis” schrijft André Colpaert over de taken van een klinisch psycholoog (van de dienst) en over de verschillen bij de inschakeling van een klinisch psycholoog binnen een ziekenhuis. Voor die verschillen zijn er twee redenen. Allereerst is het te wijten aan de onduidelijkheid rond de identiteit van klinisch psychologen. Daarnaast is het ook door de andere accenten in psychiatrische ziekenhuizen.

Er is een evolutie te zien in de taken en opdrachten die klinische psychologen hebben. Tegenwoordig is er een centraal georganiseerde psychologische dienst die zorgt voor een grote verandering.
Ze biedt aan de klinische psychologen de kans om zich in te schakelen in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, maar ze kunnen ook nog steeds op een autonome wijze klinisch werk verrichten.

Een klinisch psycholoog richt zich vooral op het psychologisch functioneren, de ervaring en het gedrag van mensen. Hiervoor moet men eerst op een wetenschappelijk verantwoorde wijze een analyse maken van zowel de normale als het verstoorde functioneren bij de persoon. Die analyse moet gebeuren in een ruim kader. De gezondheid van de persoon, de interactie die hij/zij met zijn omgeving heeft, de somatische toestand moet dus zeker bevraagd worden. In zijn interventies dient een psycholoog zich dan ook de richten op z’n gemaakte analyses.

De dienst klinische psychologie heeft zowel klinische, institutionele als academisch-wetenschappelijke taken die ze moeten vervullen.
Ze geven ondermeer adviezen aan patiënten, ze doen aan preventie om schadelijke attitudes of gedragingen te verminderen, ze geven aandacht aan de situaties waarin psychologische factoren een rol spelen,…

De inschakeling van het interdisciplinair samenwerken is van groot belang. Zo werkt de klinisch psycholoog ook samen met andere zorgverstrekkers. Ze blijven beslissen over het engagement met de patiënt en over de methoden en technieken, maar houden ook rekening met de wensen van de patiënt en met de inbreng van andere zorgverstrekkers.

Door de dienst klinische psychologie staan de diverse specialiteiten van de klinisch psychologen ter beschikking voor het hele ziekenhuis en andere zorgcircuits. Door de particuliere samenwerkingsrelatie klinische psycholoog -patiënt, kan ook zorgcontinuïteit voor patiënten doorheen de verschillende zorgcircuits gegarandeerd worden. Ziekenhuisoverstijgende vragen komen ook naar de psychologische dienst. Hierdoor wordt het interdisciplinair werk versterkt: de klinisch psycholoog verbonden aan een specifieke doelgroep doet een beroep op een collega wanneer het vragen betreft die buiten zijn specialisatie liggen, wat een verrijking inhoudt voor de behandeling, begeleiding of zorgprogramma’s.


Bijhorende PowerPoint: De dienst klinische psychologie in een psychiatrisch ziekenhuis

Elke Marichal