Synthese Klinisch psychologen in een algemeen ziekenhuis

Mijn artikel gaat over klinische psychologen in het algemeen ziekenhuis. In dit artikel wordt er toegelicht wat een klinische psycholoog zoal doet en de algemeenheden errond. Zoals welke patiƫnten de psycholoog behandeld. Ook wordt er bij vermeld dat de patiƫnten meestal moeten doorverwezen worden door een arts vooraleer ze naar een klinische psycholoog kunnen gaan. Nog onderdelen zijn: wat de plaats is van een klinische psycholoog in het ziekenhuis, de budgettering en honorering, de kwaliteitsaspecten en ook de toekomstige ontwikkelingen van klinische psychologie in het werkveld. Hierdoor wordt het voor toekomstige klinische psychologen duidelijk wat er verwacht wordt van hen en wat zij ook zelf kunnen verwachten van hun job. Natuurlijk kan dit nog verschillen van bedrijf/werkplaats waar ze te werk gesteld worden.