Synthese Artikel Voortijdig Schoolverlaten Nel Messeyne

Voortijdig schoolverlaten
T. Eimers
Voortijdig schoolverlaten is zowel een maatschappelijk als een individueel probleem.
Er zijn twee soorten uitvallers: de risicojongeren en de opstappers. Risicoleerlingen hebben zeer veel en langdurige problemen zowel op school als in het dagelijks leven zodat ze voortdurend extra hulp nodig hebben. Opstappers keren bewust of onbewust het onderwijs de rug toe, meestal om in het arbeidscircuit te stappen.
De grote verschillen tussen de voortijdige schoolverlaters bepalen de ernst van de schooluitval en de vorm van interventie. Het is nodig preventief te handelen door vroegtijdig te signaleren en als hulpverlener in te grijpen.