De Psychologie Van Arbeid En Gezondheid Kelly Penne

Hieronder vindt u de synthese van Kelly Penners bij het inleidende hoofdstuk uit het boek 'De psychologie van arbeid en gezondheid'.

A&G-psychologie is een nieuwe vertakking binnen de psychologie. Het is een versmelting van klinische-, gezondheids- & arbeidspsychologie die zich toespitst op het fout functioneren binnen arbeidsorganisaties. Daarnaast gaat het ook op zoek naar oplossingen voor dit fout functioneren. Werk heeft verschillende betekenissen en werk kan ook positief of negatief zijn.

Wat is arbeid- en gezondheidspsychologie nu precies?

Even kort de geschiedenis schetsen: A&G-psychologie heeft een Engelse equivalent namelijk ‘occupational health psychology’. De A&G-psychologie werd voor het eerst gebruikt in 1990. De definitie van A&G-psychologie is: een psychologische discipline die zich bezighoudt met het bestuderen en bevorderen van welzijn en gezondheid op het werk vanuit de gedachte van een optimale afstemming tussen persoon en organisatie.

Waarom is A&G-psychologie nu nog maar in opkomst?

Sinds kort is er een sterke evolutie rondom arbeid, zijn er heel wat veranderingen op sociaal-cultureel vlak en daarnaast zijn er ook enkele specifieke veranderingen in Nederland zelf (waarop dit boek gebaseerd is). In de praktijk houdt de A&G-psychologie zich bezig met assessement, individuele begeleiding en behandeling, training, advisering en onderzoek. In het onderzoeksveld gaat de A&G-psychologie zich ondermeer toespitsen op hypothesetoetsend onderzoek, beschrijvend onderzoek, ontwerponderzoek, interventieonderzoek en organisatieonderzoek.

De toekomst van de A&G-psychologie?

De toekomst van de A&G-psychologie ziet er rooskleurig uit. Men verwacht dat de interesse zal blijven groeien en daarom zijn er enkele dringende behoeftes zoals meer kennis, meer inzicht, meer ervaring …

Wenst u nog meer informatie over de nieuwe stroming A&G-psychologie? Dan kunt u terecht op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen. Klik hier voor de link.