Schoolweigering

Schoolweigering: stappen naar een oplossing

Als pedagoog en maatschappelijk werkende, werkzaam in het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige gedragsstoornissen of psychiatrische problematiek, kunnen we regelmatig geconfronteerd worden met kinderen die al lange tijd niet naar school gaan zonder dat ze ziek zijn of spijbelen. Deze kinderen worden aangemeld met als problematiek ‘schoolweigering’. In deze tekst gaat men eerst kort in op wat onder schoolweigering wordt verstaan, welke factoren van invloed zijn op het ontstaan ervan en wat de gangbare behandelmethoden zijn. Vervolgens bespreekt men het stappenplan waarbij men ook expliciet ingaat op de verschillende rollen van de betrokken partijen. De bedoeling van het stappenplan is dat het het schoolweigerend kind een volledige terugkeer naar school bewerkstelligd en dat het een bijdrage levert aan de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en hulpverlening.

Voor meer informatie over het stappenplan: Klik hier voor de Powerpoint van dit artikel