Aurélie Vanhoutte

Hieronder de moeilijke woorden uit het artikel 'Schoolweigering: stappen naar een oplossing'. Ik zocht de verklaring van deze woorden met het online Van Daele woordenboek.

Acuut
Een plotselinge, ingrijpende gebeurtenis of verandering in het leven van het kind zoals verhuizing, verandering van school, scheiding van ouders of een sterfgeval
Adequaat
Passend, correct, voldoende
Afbakening
Begrenzing
Ambivalente houding
Dubbelwaardige houding; tegenstrijdige gevoelens hebben
Ambtenaar
Persoon aangesteld in een openbare betrekking om een deel van de overheidstaak te verrichten
Autonomie
Zelfstandigheid
Basale vaardigheden
Aan de basis liggende vaardigheden
Behelst
Behelzen: betrekking hebben op
Bekrachtigen
Bevestigen, extra kracht bijzetten
Bewerkstelligen
Realiseren, uitvoeren, verrichten
Casemanager
Om de te nemen stappen te organiseren en te bewaken
Cluster
Groep
Cognitieve gedragstherapie
Mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit een cognitieve psychologie
Competentie
Bevoegdheid
Concluderen
Besluiten
Crisisinterventie
Snel ingrijpen, zorgen voor een therapeut die goed bereikbaar is, de mogelijkheid tot een geregeld telefonisch contact en directe hulpverlening wanneer spanningen toenemen
Expliciet
Uitdrukkelijk
Harmonisch gezin
Evenmatig gezin
Hulpverleningsinstanties
Hulpverleningsorganisaties
Impliceren
Inhouden, met zich meebrengen
In concreto
Concreet, in een bepaald geval
Indicatie
Aanwijzing, aanduiding
Individuatie
De ontwikkeling tot zelfstandige persoonlijkheid
Leerplichtambtenaar
Een ambtenaar aangesteld als de toezichthoudende autoriteit op de leerplicht
Legitimeren
Erkennen, wettigen
Ouder-kindhiërarchie
Rangorde van ouders en kind
Parallel
Naast elkaar, gelijktijdig
Pathologische gezinsstructuur
Afwijkende gezinsstructuur
Pedagoog
Opvoedkundige
Pervasieve ontwikkelingsstoornis
Diep doordringende ontwikkelingsstoornis
Pragmatische interventies
Interventies met als doel ouders en kind zo snel mogelijk zover te krijgen dat ze de uitdaging - het naar school gaan – weer aandurven
Problemen inventariseren
Problemen ordenen
Psycho-educatie
Methodiek in de hulpverlening aan mensen met een langdurige beperking en verwijst naar een reeks educatieve interventies om mensen te leren omgaan met hun beperkingen door kennis erover
Psychotherapie
Behandeling van mensen met geestesstoornissen zonder gebruikmaking van fysieke ingrepen of medicamenten
Regulier onderwijs
Wanneer u kiest voor een reguliere school – bijvoorbeeld de basisschool in uw buurt – en uw zoon/dochter heeft extra voorzieningen nodig
Schoolfobie
Angst voor (situaties op) school, bv. gepest worden of een slechte relatie met de leerkracht
Schoolverzuim
Verzuim: overslaan, ontwijken
Schoolweigering
Niet zozeer angst voor school, als wel angst om gescheiden te worden van de ouders (separatieangst)
Sociaal isolement
Het afgezonderd zijn van iemand ten opzichte van anderen, waardoor hij buiten de maatschappij staat
Spijbelen
Zonder medeweten van ouders of verzorgers van school wegblijven
Stagneren
Stilstaan