Verklaring van moeilijke woorden

De moeilijke woorden van artikel "De dienst klinische psychologie in het psychiatrisch ziekenhuis"

- Predicties: voorspellingen

- Adequaat: overeenkomstig het voorbeeld, het object of de normen: gepast

- Intervisie: overleg tussen collega’s die niet direct samenwerken

- Autonomie: onafhankelijkheid van de menselijke geest

- Intermediairen: tussenpersoon/ wat dient voor bemiddeling of overdracht

- Stipuleren: als voorwaarde, voorbehoud, beperking of uitbreiding in een contract vastleggen

- Determinant: bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand

- Paramedicus: iemand die een paramedisch beroep uitoefent
Paramedisch: met de geneeskunde samenhangend zonder er echt toe te behoren. Vb: diëtisten

- Interdisciplinair: verschillende takken van wetenschap onderling betreffend of daaruit gevormd