Kelly Penners

Hieronder vindt u alle moeilijke woorden van het eerste hoofdstuk uit het boek 'De psychologie van arbeid en gezondheid' door Wimar Schaufeli en Arnold Bakker.
U vindt bij de woorden ook de pagina, soms de alinea (enkel wanneer er alinea's waren) en de regel terug waar ze te vinden waren. Deze pagina's, alinea's en regels zijn gebaseerd op de plaats die zij hadden in de pdf-file.

Adequaat (pagina 5, regel 26): passend, evenredig, overeenkomend.

Billijke (pagina 7, alinea 2, regel 4): eerlijk, redelijk voor alle betrokkenen, volgens het idee dat iedereen evenveel kansen moet krijgen.

Convenant (pagina 11, alinea 1, regel 18): overeenkomst, afspraak.

Curatief (pagina 15, tekstblok, regel 3): genezend, gericht op genezing.

Empirisch (pagina 17, alinea 1, regel 1): op ervaring, bevinding berustend, op onderzoek gegrond.

Implementatie (pagina 21, regel 37): concretisering van de abstracte notaties van een hogere programmeertaal in een reeks machineopdrachten.

Labor (pagina 1, regel 11): Engelse benaming voor werk.

Longitudinaal (pagina 21, regel 13): bepaald soort wetenschappelijk onderzoek. Er worden vertegenwoordigers van uiteenlopende leeftijden op intelligentie onderzocht en meermalen op in de tijd uiteenliggende momenten met dezelfde methoden. De resultaten duiden op mogelijke veranderingen die inmiddels zijn opgetreden.

Opus (pagina 1,regel 11): een werkstuk, dat wat gemaakt is, in het bijzonder door een kunstenaar.

Postuleren (pagina 15, alinea 1, regel 18): als voorwaarde vooropstellen, aannemen.

Raamwerk (pagina 9, alinea 2, regel 4): samenstel, lijstwerk, omsluitend samenstel van vaste onderdelen.

Regulatief (pagina 17, alinea 1, regel 12): regelend, ordenend, richtsnoer.

Saneren (pagina 6, alinea 4, regel 5): gezond maken, op orde maken, verbeteren, zuiveren.

Secretie (pagina 16, regel 5): afscheiding van lichaamsstoffen, afscheiding van vocht door klieren in het lichaam.

Wasdom (pagina 13, regel 16): ‘zijn volle wasdom bereikt hebben’ , volgroeid zijn.