Michael Vercouter

lacunes: de tekortkomingen die gedaan werden.

fit-gedachte: Zowel het individu als de organisatie is er het mees mee gebaat als de fit tussen bijde goed is
employability: de inzetbaarheid van speciale groepen zoals zieken, gehandicapten in het werkveld