Sarah Persoon

De moeilijke woorden van artikel "Leren"

acquisitie : het aanwerven

adaptie : de biologische, psychologische en fysische veranderingen die zich in een levend organisme of in een gemeenschap onder invloed van een bepaalde omgeving voordoen; het veranderen van de algemene levenswijze in verband met gewijzigde levensvoorwaarden, veranderd klimaat en dergelijk

curatief : genezend behandelend

reinforcement : beloning of bekrachtiging