Vlaamse Vereniging Van Klinische Psychologen
header1.jpg

De VVKP wil de Vlaamse licentiaten en masters in de klinische psychologie verenigen om samen te werken aan een gewaardeerde maatschappelijke en juridische positie, evenredig aan de genoten academische opleiding.