Wat Bepaalt Het Succes Van Allochtonen Op De Arbeidsmarkt Mi

Er is veel negatieve publiciteit als het over allochtonen en werken gaat. Toch heeft ongeveer de helft een succesvolle job.
In dit artikel tracht men te onderzoeken welke factoren er nu voor zorgen waarom de één wel een succesvolle job heeft en de andere niet.

Maar wat is succesvol zijn nu net? Volgens de theorie van het menselijk kapitaal wordt dat bepaald door de mate waarin een individu beschikt over de kennis en kunde die nodig is voor het productieproces.
Deze kennis en kunde is te verkrijgen door onderwijs en arbeidservaring.
Naast menselijk kapitaal is er ook nog het psychologisch kapitaal dat karaktereigenschappen omvat van het individu. Het sociaal kapitaal is de meerwaarde die je haalt uit je sociale netwerk. Cultuur kapitaal is het geheel van waarden, normen en gebruiken.

Dan zijn er ook nog overige factoren die een rol spelen bij het al dan niet succesvol zijn. De manier waarop sommige organisaties te werk gaan zorgt ervoor dat niet elke groep evenveel kansen krijgt op de arbeidsmarkt.
Deze arbeidsmarkt is dan ook nog eens conjunctuurgevoelig. Als er naar een bepaald beroep weinig vraag is, zullen de kansen op een job ook afnemen.
Het beleid dat de overheid voert is ook van groot belang. Men moet proberen om kansarme groepen genoeg kansen te geven.
Volgens dit onderzoek heeft de plaats waar men zijn diploma heeft behaald ook een invloed. Buitenlandse diploma's worden minder hoog ingeschat.

In de statistische analyse wordt duidelijk dat er een verbetering is tegenover vroeger. Weliswaar een beperkte vooruitgang.
In deze analyse wordt ons duidelijk gemaakt welke factor op wat invloed heeft. Zo vergroot een opleiding en werkervaring de kans op een vaste baan met hoger loon en een hogere functie. Hoe taalvaardig men is in het Nederlands heeft dan weer enkel invloed op het functieniveau.

Men heeft talloze diepte-interviews afgenomen van succesvolle allochtonen. Volgens hen zijn volgende factoren belangrijk om succesvol te worden.

  • Doorzettingsvermorgen
  • Taal
  • Assertiviteit
  • Flexibiliteit
  • Steun van ouders
  • Gekregen kansen van werkgevers

Men is tot de conclusie gekomen dat de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt is verbeterd, hoewel het niet spectaculair is. Maar er blijft een grote groep bestaan die niet succesvol is.

De bijhorende powerpoint kan je hier terugvinden.