Eliana Mahmudova

- Het decreet van 18 mei 1999 voorziet dat er per werkgebied van minimaal 400.000 inwoners maximaal 2 centra voor Geestelijke Gezondheid erkend kunnen worden. Elk centrum kan wel over verschillende vestigingsplaatsen beschikken om vlot bereikbaar te zijn voor het publiek.
Voor de Vlaamse Gemeenschap kunnen maximaal 26 centra voor geestelijke gezondheidszorg worden erkend, waarvan maximaal 2 in Brussel.

- Een van de erkenningsnormen is dat een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheid) de vorm moet aannemen van een vereniging zonder winstoogmerk of van een vereniging opgericht volgens artikelen 118 tot en met 135 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

http://www.zorg-en-gezondheid.be
http://www.juriwel.be