Elke Marichal

Ik heb enkele wetteksten gezocht die aansluiten bij de essentie van mijn artikel 'De dienst klinische psychologie in een psychiatrisch ziekenhuis'. De titels in drukletters zijn kernwoorden van mijn artikel, daaronder zie je telkens een bijhorende wettekst.


wetgeving.jpg

Datum van invoering wet: 26 juni 1990
Betreffende: de bescherming van de persoon van de geesteszieke
Specifiek: de behandeling in een ziekenhuis (door psychologen)
  • TAKENPAKKET DIENST KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Art. 11.
De observatie mag niet langer duren dan veertig dagen. Gedurende deze periode wordt
de zieke bewaakt, grondig onderzocht en behandeld met inachtneming van de beperkte
duur van de maatregel.
Zij sluit niet uit dat, op grond van een beslissing van een geneesheer van de dienst en
onder diens gezag en verantwoordelijkheid, de zieke voor beperkte tijd, alleen of onder
begeleiding, kan uitgaan, noch dat hij, deeltijds, in de instelling verblijft overdag of 's
nachts.

  • BEGELEIDING VAN DE PSYCHOLOGEN

Art. 15.
Gedurende het verder verblijf wordt de zieke bewaakt en behandeld. Dit sluit niet uit dat,
op grond van de beslissing van een geneesheer van de dienst en onder diens gezag en
verantwoordelijkheid, de zieke voor beperkte tijd, alleen of onder begeleiding, kan
uitgaan, noch dat hij, deeltijds, in de instelling verblijft overdag of 's nachts, noch dat hij
met zijn instemming beroepsarbeid verricht buiten de dienst.

  • BETREFFENDE 'PREVENTIE'

Art. 17.
Gedurende de nazorg kan de geneesheer-diensthoofd te allen tijde :
1° de nazorg doen eindigen indien hij oordeelt dat de toestand van de zieke het toelaat;
2° besluiten dat de zieke opnieuw in de dienst zal worden opgenomen omdat zijn
geestestoestand zulks vereist of omdat de voorwaarden van de nazorg niet in acht
worden genomen.


Extra:
Een lijst met wetgevingen en reglementeringen van belang voor psycholgen vindt je hier:
http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Wetbelang.htm#bewindvoering