Michiel Pessemier

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007
De wet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie op volgende criteria:

 • Leeftijd
 • Seksuele geaardheid
 • Handicap
 • Geloof/ levensbeschouwing
 • Burgerlijke staat
 • Geboorte
 • Vermogen
 • Politieke overtuiging
 • Syndicale overtuiging
 • Taal
 • Gezondheidstoestand
 • Fysieke of genetische eigenschap
 • Sociale afkomst

Hierdoor probeert men iedereen gelijke kansen te bieden bij arbeid, tewerkstelling en beroepsopleiding.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
discriminatie.jpg