Valerie Pensaert

De wetgeving in verband met de aansprakelijkheid van klinisch psychologen komt uit mijn artikel zelf.

De aansprakelijkheid kunnen we opdelen in 4 soorten:

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: Dit is wanneer de kwaliteit van de ondersteuning en behandeling van de cliënt niet optimaal waren.

2. Stafrechterlijke aansprakelijkheid wanneer er sprake is van strafbare feiten gepleegd door de klinisch psycholoog.

3. Cevielrechterlijke aansprakelijkheid: Indien fout is gemaakt en patiënt lijdt schade kan psycholoog of instelling aansprakelijk gesteld worden -> schadevergoeding. Dit gedrag noemt men wanprestatie of onrechtmatige daad.

4. Tuchtrechterlijke aansprakelijkheid: Hierbij stelt men de vraag is aangeklaagde beroepsbeoefenaar binnen de grenzen van bekwame beroepsuitoefening is gebleven?
Tuchtcolleges veel bezig met aanklagen van gezondheidspsychologen behandelen vb. Geheimhoudingsplicht. hierbij beslist de tuchtrechter dus of de klacht gegrond is of niet. Als psycholoog kan je een waarschuwing, berisping of een geldboete van max. 4500euro krijgen.

Als cliënt heb je klachtrecht: Als cliënt is het toegestaan, wanneer je onterecht werd behandeld door een psycholoog, klacht in te dienen wegens nalatenschap.