Zorg Voor Kinderen En Jongeren Met Problemen Op School Yasmi

Zeven tot twaalf procent van de kinderen en jongeren vertoont emotionele en of gedragsproblemen. Mogelijk vormt de school een van de domeinen waarop de problemen zich voordoen en zijn gerichte interventies nodig. Samenwerking tussen onderwijsinstellingen en instellingen voor jeugdzorg is dus van direct belang voor kinderen met een risicovolle ontwikkeling. Daarvoor zijn sterke samenwerkingsverbandenopgezet tussen scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt meer de keuze gemaakt voor een beschermende leeromgeving. Dan gaat de verwijzing naar het IWOO of het PRO. Leerlingen met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen kunnen geplaatst worden in het REC. In de jeugdzorg staan de diagnostiek en behandeling voorop. In het onderwijs streven alle leraren naar neutrale en ondersteunende technieken in plaats van straffende methoden en houden rekening met probleemleerlingen. Regels worden aangeboden, uitgelegd, voorgedaan en geoefend. Gewenst gedrag wordt beloond.